Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії.

Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії. – Прага: вид.Укр.ун-ту, р. – 221 с.
2 вид.: К.: Українознавство, 1996 р. – 30, 256 с.

Библиотеки: НБУВ: ВА583253 (2 вид.); НБУЯМ: А574777 (2 вид.)

Язык издания: украинский

Исторический период: 1923 – 1926 гг.

Аннотация (на украинском языке):

Праця має такі розділи:

1. Українські літописи 11 – 13 ст.

2. Литовські або західноруські літописи.

3. Синодики або пом’яники.

4. Національний рух 16 – 17 ст. і оживлення історичної традиції в письменстві.

5. Українські літописи 17 ст. Хроніки. «Козацькі літописи».

6. Українська мемуаристика.

7. Українське минуле в чужій історіографії 18 ст.

8. Українська історіографія початків відродження.

9. «История русов».

10. Заходи коло збирання й видавання матеріалів до української історії.

11. Відгуки історичних мотивів в українській літературі 18 в.

12. Українська історіографія перших десятиліть 19 в. Дослідження краєвої історії. Нові спроби синтезу.

13. Розвиток етнографічних дослідів і їх зв’язок з історіографією. «Народ» як об’єкт історії.

14. Видавці матеріалів і дослідники місцевої історії.

15. Офіціяльні заходи коло організації археографічної роботи на Україні. Спроби видавання органу для дослідів української старовини.

16. Українське національне відродження на Правобережжу. «Українська школа» в польськім письменстві. Хлопомани. В.Антонович.

17. Юго-западний одділ географічного товариства в Києві. М.Драгоманов.

18. «Киевская старина» та її ближчі співробітники: О.Лазаревський, П.Єфименко, О.Левицький.

19. Дослідження української історії в російській та польській історіографії.

20. Розвиток наукових дослідів української історії в 80-90-х рр. 19 ст.

21. Михайло Грушевський і Наукове товариство ім.Шевченка у Львові.

22. Перші десятиліття 20 в. Організація наукової роботи на Україні Наддніпрянській.

До 2 вид. додано вступну статтю (Пінчук Ю., Гриневич Л. Дмитро Дорошенко та його твір «Огляд української історіографії». – с. 11 – 30) та листи Д.І.Дорошенка до М.М.Грінченко 1923 – 1926 рр. (с. 223 – 254).

Рец.: Бутич І. – ЗНТШ, 1997 р., т. 233, с. 603 – 605.

Категории

Автор: Дорошенко Дмитрий Иванович (1882 – 1951 гг.)

Деятели (6): Антонович Владимир Бонифатьевич (1834 – 1908 гг.), Грушевский Михаил Сергеевич (1866 – 1934 гг.), Драгоманов Михаил Петрович (1841 – 1895 гг.), Ефименко Петр Савич (1835 – 1908 гг.), Лазаревский Александр Матвеевич (1834 – 1902 гг.), Левицкий Орест Иванович (1848 – 1922 гг.)

Предметы (6): Исследования «Истории русов», Исследования летописей, Исследования мемуаров, Исследования синодиков, Киевская старина, Общие работы по историографии