Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Karwicki J. Opowiadania historyczne: miejscowości nad Ikwą, ich prześzlość i terażnieszość.

Karwicki J. Opowiadania historyczne: miejscowości nad Ikwą, ich prześzlość i terażnieszość. – PNL, , t. 25, № 8, s. 711 – 723; 1897, t. 25, № 9, s. 813 – 833; 1897, t. 25, № 10, s. 908 – 923; 1897, t. 25, № 11, s. 1009 – 1024; 1897, t. 25, № 12, s. 1118 – 1127; 1898, t. 26, № 1, s. 61 – 71; 1898, t. 26, № 2, s. 153 – 174; 1898, t. 26, № 3, s. 277 – 285; 1898, t. 26, № 4, s. 386 – 395; 1898, t. 26, № 5, s. 510 – 514; 1898, t. 26, № 6, s. 625 – 632.

Язык издания: польский

Аннотация (на украинском языке):

«Історичні оповідання: місцевості над р.Іква, їх минувшина і сучасність». № 8: Литовище; гутисько Литовиське; Підгірці; монастир на Пліснеську; Чорниця; Підкамінь; кляштор домініканів; № 9: Накваша; Крутнів; Тараж; Почаїв; Почаївська лавра; Вірля; Підбережці; № 10: замок у Стіжку; Кременець; № 11: Кременець; № 12: Білокриниця; повіт кременецький; №№ 1 – 3: Дубно; № 5: Млинів; № 6: Муравиця; Добростаї; Береги; Рудлів; Жидичин; Вольниця; Торговиця.

Категории

Автор: Карвицкий Юзеф (1833 – 1910 гг.)

Географические объекты (23): Белокриница, Береги, Вирля, Вольница, Дубно, Жидичин, Иква р., Кременец, Крутнев, Литовище, Млинов, Муравица, Накваша, Плеснеск, Подбережцы, Подгорцы (Бродовского района), Подкамень, Почаев, Рудлов, Стожок, Тараж, Торговица (Млиновского района), Черница

Предметы (2): Краеведение Украины, Орден доминиканцев