Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Сергій Подолинський. Листи та документи.

Сергій Подолинський. Листи та документи. – К.: р. – 422 с.

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

Центральний державний історичний архів України, м. Київ. / Упоряд. Роман Сербин, Тетяна Слюдикова.

У збірнику вміщено листи видатного українського вченого-мислителя і громадського діяча С. А. Подолинського з діячами міжнародного соціалістичного руху, українського руху, редакцією «Вперед!», рідними та ін. Листи зберігаються в державних архівах, рукописних відділах інститутів, бібліотек міст Києва, Львова, Одеси, Москви, С.-Петербурга. Листи С. А. Подолинського мають історичне і соціальне значення. Вони розкривають перед читачем багатогранність інтересів їх автора, дають можливість прослідкувати еволюцію його світогляду, познайомитися з його духовним світом, оточенням в якому він жив, науковою, громадсько-політичною діяльністю. Доповнюють листи архівні документи біографічного характеру, включені до збірника.

Категории

Деятель: Подолинский Сергей Андреевич (1850 – 1891 гг.)