Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки.

Вільні матроси сіл Дереївки і Куцеволівки. – Київ: Академперіодіка, р. – 307 с.: іл.

Библиотеки: НБУВ: ВА780317

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

Держ. архів Одес. обл.; [упоряд.: Грабовий О. В., Пивовар А. В.; наук. ред. Білоусова Л. Г.].

У виданні представлено корпус документів з історії товариств вільних матросів Новоросійського краю, ревізькі книги, свідоцтва про поранення та патенти вільних матросів сіл Дереївки і Куцеволівки Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії, описи їх межового плану та відповідної ділянки Дніпра.

Категории

Авторы (2): Пивовар Анатолий Васильевич (1958 г. –)

Географические объекты (2): Дереивка, Куцеволовка

Предмет: Разделение между империями (1784 – 1916 гг.)