Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Гіль А., Скочиляс І. Володимирсько-Берестейська єпархія 11 – 18 століть: історичні нариси.

Гіль А., Скочиляс І. Володимирсько-Берестейська єпархія 11 – 18 століть: історичні нариси. – Львів: р. – 288 с.

Библиотеки: НБУВ: ВС57167

Язык издания: украинский

Исторический период: 11 – 18 в.

Аннотация (на украинском языке):

(Програма «Київське християнство та унійна традиція». Серія «Монографії»; 2)

НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. вд-ня, Укр. Катол. ун-т, Гуманітар. ф-т, Ін-т Центр.-Схід. Європи.

сторичні нариси репрезентують культурно-релігійну традицію двох сусідніх регіонів сучасних Білорусі та України – Берестейщини та Волині. Починаючи з кінця ХІ ст., ця традиція географічно й інституційно розвивалася в рамках Володимирської єпархії слов’янсько-візантійського обряду, що підпорядковувалася Київській митрополичій катедрі, а в окремі періоди належала до Галицької й Литовської церковних провінцій. Використані в книзі унікальні джерельні матеріали увиразнюють тісну пов’язаність місцевої Східної Церкви (Православної та Унійної) з руським соціумом українсько-польсько-білоруського етноконфесійного пограниччя й політичними структурами Галицько-Волинського князівства, Литви та Речі Посполитої.

Категории

Авторы (2): Гиль А., Скочиляс Игорь Ярославич (1967 – 2020 гг.)

Географический объект: Владимир-Волынская епархия