Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Волинський музейний вісник [3].

Волинський музейний вісник [3]. – Луцьк: р. – 288 с.

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

У випуску вміщено статті та повідомлення з історії та сучасної практики музейної справи Волині та України. В окремому розділі подано матеріали Другого круглого столу з нагоди Міжнародного дня музеїв «Музей у сучасному світі” (16 травня 2011 року, м. Луцьк).

І. Музей у сучасному світі. Матеріали Другого круглого столу з нагоди Міжнародного дня музеїв, м. Луцьк, 16 травня 2012 року

Світлана Гаврилюк, доктор історичних наук, м. Луцьк Поняття “музейна пам’ятка”: зародження та еволюція 3

Володимир Александрович, доктор історичних наук, м. Львів “Музейне відкриття” іконопису Волині другої половини XIV століття 7

Євгенія Ковальчук, кандидат історичних наук, м. Луцьк Музей у сучасному світі: розробка наукової концепції 17

Наталія Кіричук, м. Луцьк Музей української народної іграшки. Наукова концепція музею. Проект 23

Андрій Познікін, м. Луцьк Наукова концепція Берестечківського історичного музею. Проект 28

Надія Філюк, м. Луцьк Наукова концепція Музею історії села Вільхівка. Проект 31

Юлія Кальченко, м. Луцьк, Валентина Надольська, кандидат історичних наук, м. Луцьк Розбудова музейництва на Волині за роки Незалежності України 34

Наталія Пась, м. Камінь-Каширський Ювілей музею як фактор впливу на культурний простір краю 39

Валентина Петрович, кандидат історичних наук, м. Луцьк Створення та функціонування першої спеціалізованої музейної бібліотеки 43

Олена Кушпетюк, кандидат історичних наук, м. Луцьк Приватні колекції як один із шляхів формування музейних закладів Волині 46

Наталія Кінд-Войтюк, кандидат історичних наук, м. Луцьк Городоцький музей барона Штейнгеля 50

Любов Заєць, м. Луцьк Музейні заклади Волині на сторінках періодичних видань громадських товариств Правобережної України останньої третини ХІХ–початок ХХ ст. 55

Ірина Середа, м. Луцьк Участь Московського археологічного товариства у розробці засад пам’яткознавства і музеєзнавства (остання третина ХІХ–початок ХХ ст.) 58

Фаїна Рябчикова, кандидат історичних наук, м. Луцьк Основні напрями діяльності етнографічного відділу Волинського науково-дослідного музею (1920–1931 рр.) 61

Ірина Костюк, м. Луцьк Інкунабули в Україні 65

Володимир Савицький, м. Луцьк Предмети християнської культової атрибутики ХІ – ХІІІ ст. у фондах Волинського краєзнавчого музею 67

Олена Огнєва, кандидат історичних наук, м. Луцьк Тибетська танка, або зоровий образ буддійського всесвіту 77

Олена Бірюліна, м. Луцьк Наукова концепція музейної виставки “Сповідь старовини: історія промовляє, експонати засвідчують” 80

ІІ. Дослідження та матеріали з історії пам’яткоохоронної та музейної справи

Наталя Гатальська, с. Затурці Українська історія ХХ століття в долі родини Зеленових 86

Наталія Карабін, м. Луцьк Колекція самоварів у Волинському краєзнавчому музеї. Каталог 89

Олександра Кондратович, м. Луцьк З Україною в серці (до творчого портрету Олекси Ошуркевича) 99

Тамара Левицька, м. Луцьк Образ доньки Олени у творчості українського художника Андроника Лазарчука 103

Тамара Левицька, м. Луцьк Твори Лідії Спаської в зібранні Волинського краєзнавчого музею. Каталог 105

Сергій Лис, м. Луцьк Волинські десиденти крізь призму експонатів Волинського краєзнавчого музею 107

Сергій Лис, м. Луцьк Образ лелеки в давньоукраїнській міфології та реконструкція його сакрального значення 109

Галина Малеончук, м. Луцьк Музей Ігоря Стравінського в Устилузі: сторінки комплектування фондів 113

Олександр Матейчук, м. Луцьк Історія формування картографічної збірки Волинського краєзнавчого музею та її склад 119

Галина Муляр, м. Луцьк Державні органи охорони пам’яток у післявоєнній УРСР: кроки становлення 124

Ігор Пасюк, м. Луцьк Кавалери ордена Олександра Невського на Волині (за матеріалами Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки) 127

Наталія Патійчук, м. Луцьк Село Тростянка Володимир-Волинського району як одне із свідків історичної пам’яті Волині 133

Наталія Пушкар, м. Луцьк, Віра Комзюк, с. Колодяжне Матеріали до каталога-довідника “Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині” 136

Тамара Садовник, м. Луцьк Музейна виставка “Романтика ремесла княжої доби Волині: металургійно-ковальська та ювелірна справа” як джерело вивчення матеріальної культури краю XI-XIV століть 138

Володимир Савицький, м. Луцьк, Дар’я Черкаська, м. Київ Колекція фібул 2 – 5 ст. н. е. з Локачинського району 143

Олексій Сухий, м. Львів Львівський університет на рубежі ХІХ-ХХ ст.: історія, наукові середовища, національні рухи 153

Категории

Предметы (2): Культура Волыни, Сборники статей музейной тематики