Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Волинський музейний вісник [7].

Волинський музейний вісник [7]. – Луцьк: р. – 552 с.

Язык издания: украинский

Аннотация (на украинском языке):

У випуску вміщено статті та повідомлення з історії та практики музейної та пам’яткоохоронної справи на Волині та в Україні. В окремих розділах подано статті та матеріали П’ятого круглого столу з нагоди Міжнародного дня музеїв “Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика” (м. Луцьк, 15 травня 2015 року), ІІІ Волинської науково-практичної конференції “Музейна педагогіка. Теорія і практика” (м. Луцьк, 26 листопада 2014 року).

1. Музейна справа на Волині: історія, теорія і практика

Матеріали П’ятого круглого столу у Волинському краєзнавчому музеї з нагоди Міжнародного дня музеїв, 15 травня 2015 року, м. Луцьк

Андрусик Тетяна, м. Луцьк Формування збірки одягу з Любешівщини у фондах Волинського краєзнавчого музею 3

Бекетова Валентина, кандидат історичних наук, м. Дніпропетровськ Музеї Дніпропетровської області в роки Другої світової та Великої Вітчизняної війни 7

Більо Любомир, м. Луцьк PR-діяльність у Волинському кр аєзнавчому музеї 10

Гатальська Наталія, м. Луцьк Завдяки і всупереч. Новостворений сільський музей: історія, сучасність, перспективи 15

Гривюк Світлана, м. Рівне Волинський бурштин: суспільно-історичний і практично-естетичний виміри феномену 17

Камінська Валентина, м. Луцьк Роль музейної педагогіки у навчально-виховному процесі ЗНЗ 21

Карпов Віктор, кандидат історичних наук, м. Київ Теоретичні засади соціології музейної справи як складової частини музеєзнавства 24

Качковська Леся, кандидат історичних наук, м. Луцьк Організаційно-розпорядча документація (1910-1913 рр.) Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва як джерело до вивчення культурної спадщини Правобережної України 33

Кінд-Войтюк Наталія, кандидат історичних наук, м. Луцьк ХII з’їзд ради консерваторів Другої Речі Посполитої (20-24 вересня 1927 року): дослідження, збереження та каталогізація пам’яток народно-побутової культури Волині 38

Климчук Андрій, м. Рівне Гербарії Віллібальда Бессера та Антонія Анджейовського 41

Ковальчук Євгенія, кандидат історичних наук, м. Луцьк Музейні круглі столи. До 5-річчя спільного проекту Волинського краєзнавчого музею та кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 44

Костюк Степан, м. Тернопіль Історія Волині у філокартії: фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею 47

Кукса Надія, с. Суботів Туристичний потенціал Чигиринщини: церква Святого Іллі в Суботові 48

Кучинко Михайло, доктор історичних наук, Кучинко Зоряна, м. Луцьк Освітня діяльність Музею археології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 54

Кушнір Віталій, с.Затурці Локачинського району Меморіальний музей – унікальний об’єкт туристичного показу 57

Ликова Оксана, смт. Опішня До проблеми музеєфікування гончарної спадщини України на сторінках часопису видавництва «Українське народознавство» 64

Лис Сергій, м. Луцьк Бофони ОУНУПА з фондів Волинського краєзнавчого музею в контексті політико-пропагандистської творчості Ніла Хасевича 67

Мазурик Юрій, Панишко Сергій, кандидат історичних наук, м. Луцьк Колекція знахідок у фондах Волинського краєзнавчого музею з рятівних археологічних розкопок грунтового поховання культури кулястих амфор у с. Оздів (до 20-річчя відкриття пам’ятки) 73

Мартинюк Мілада, м. Бердичев Музейна кімната професійно-пожежного посту МНС № 39 м. Бердичева 80

Машлай Валентина, м. Луцьк Тема Революції Гідності та участі волинян в антитерористичній операції у різних формах роботи Волинського краєзнавчого музею 82

Мельничук Марія, м. Нововолинськ Музей як туристичний об’єкт (на прикладі Нововолинського історичного музею) 83

Мурадов Дмитро, м. Дніпропетровськ Сайт ДНІМ: 5 років в мережі інтернету (аналіз, статистика та порівняння) 85

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк Нові тенденції у розвитку музейної системи Волинської області 87

Огнєва Олена, кандидат історичних наук, м. Луцьк Бурятський сакральний спадок в зібранні ЦАМУ при Київській духовній академії 91

Пестриков Олександр, м. Дніпропетровськ Архівні матеріали у музейних зібраннях: зміна статусу та підходів до вивчення (на прикладі архівного фонду Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького) 96

Поліщук Наталія, м. Луцьк Роль музею природи у формуванні екологічної свідомості учнів 99

Рябчикова Фаїна, кандидат історичних наук, м. Луцьк Музей і місцева громада: шляхи взаємодії 102

Черняк Василь, с. Біляни Вінницької області Волинський музей на сторінках польського часопису «Ziemia» (1929–1930 рр.) 107

Чибирак Світлана, кандидат історичних наук, Мірошниченко-Гусак Людмила, м. Луцьк Співпраця Музею етнографії Волині та Полісся Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки і Волинського краєзнавчого музею 110

Янюк Олена, м. Луцьк Музика Ігоря Стравінського в контексті фестивалю «Ігор Стравінський та Україна» 112

Яцечко-Блаженко Тетяна, Рудянин Іван, кандидат історичних наук, м. Луцьк Місце інтерактивних технологій в музейній справі ХХІ століття 115

Яцечко-Блаженко Тетяна, м. Луцьк Інформаційна безпека музеїв 119

2. Музейна педагогіка. Теорія і практика

Матеріали ІІI Волинської науково-практичної конференції, м. Луцьк, 26 листопада 2014 року

Абашіна Людмила, м. Чигирин Використання матеріалів підпільного і партизанського рухів, музейних колекцій Національного історико-культурного заповідника “Чигирин” у патріотичному вихованні підростаючого покоління 122

Баюк Геннадій, с. Забороль, Волинської області Загальноосвітня школа – основа краєзнавчої освіти школярів (на матеріалах Волинської області) 123

Бондаренко Геннадій, кандидат історичних наук, м. Луцьк Музейна педагогіка і формування наукового мислення 128

Боярчук Оксана, м.Луцьк Використання музейної експозиції для вивчення історії, літератури, природи, біології, географії, волинезнавства, образотворчого мистецтва 130

Василенко Тетяна, м. Устилуг Розвиток шкільного музейництва в Устилузькій школі 132

Вербицька Поліна, доктор педагогічних наук, м. Львів Нові підходи музейної освіти у формуванні ціннісного ставлення особистості до історико-культурної спадщини 134

Галан Ольга, м. Луцьк Музейна педагогіка як засіб естетичного виховання студентів Луцького педагогічного коледжу 138

Гатальська Наталія, с. Затурці Мистецькі заходи в меморіальній садибі історика – діалог музею і школи 141

Грабинська Любов, м. Луцьк Музеї навчальних закладів Волині – осередки національно-патріотичного виховання молоді 144

Гриб Лариса, Пальоха Лариса, м. Луцьк Позамузейні форми роботи Волинського краєзнавчого музею 147

Дем’янюк Олександр, доктор історичних наук, м.Луцьк Використання музейних матеріалів у вивченні навчальних курсів з українського державотворення 150

Дзюба Наталія, м. Ржищів Співпраця Ржищівського археолого-краєзнавчого музею з навчальними закладами: напрямки і реалізація 152

Дубень Олена, м. Луцьк Історична пам’ять поколінь: хронологія зустрічей з учасниками Другої світової війни у Волинському краєзнавчому музеї 155

Завада Людмила, м. Луцьк Волинський краєзнавчий музей і навчально-освітні заклади. Проекти музейно-педагогічного напрямку 157

Єрко Галина, м. Луцьк Музей як джерело генеалогії 161

Клемба Лілія, м. Горохів Музей «Берегиня» – осередок громадянсько-патріотичного виховання студентів 164

Кравець Анатолій, м. Луцьк Музейна педагогіка в дослідженні музейної аудиторії 167

Красицький Ігор, м. Любомль Пошукова діяльність – одна із форм роботи шкільного музею (з досвіду роботи шкільного музею Любомльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3) 171

Кукса Надія, м. Чигирин Форми і методи патріотичного виховання учнівської молоді: похід пам’яті до Вдовичиного хутора (з досвіду роботи відділу «Суботівський історичний музей» Національного історико-культурного заповідника «Чигирин») 174

Лесик Любов, с. Велика Глуша Використання музейної експозиції у навчально – виховному процесі 176

Лой Марина, м. Переяслав-Хмельницький Інноваційні підходи в організації відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» 181

Луцюк Юлія, м. Луцьк Співпраця музею та освітніх закладів у вивченні історичного минулого 184

Марковський Броніслав, кандидат філософських наук, Сірик Олександр, м. Бердичів Музей Бойової Слави військової частини міста Бердичева на Червоній Горі 186

Мартинюк Мілада, кандидат педагогічних наук, м. Бердичів Музей історії пожежної охорони м. Бердичева 190

Мельник Лариса, м. Луцьк Музейна спадщина України як складова соціокультурного освітнього простору 192

Мержвинська Любов, с. Колодяжне Поєднання виставкової та масово-освітньої роботи у Літературно-меморіальному музеї Лесі Українки на прикладі презентації виставки «Леся Українка та Тарас Шевченко. Діалог поетів» 197

Микитченко Світлана, м.Переяслав-Хмельницький Музейні експозиції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та їх роль в формуванні національної свідомості підростаючого покоління 216

Михалевич Віктор, смт. Ратне Музей Бойової Слави при НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 1-гімназія ім. Героя Радянського Союзу В. Газіна» смт. Ратне 219

Міненко Тетяна, магістр культурології, м. Рівне Виїзні музейні уроки в школах (на прикладі Рівненського обласного краєзнавчого музею) 222

Мотовільська Руслана, м. Луцьк Елементи музейної педагогіки в організації навчально-виховного процесу Луцького центру професійно-технічної освіти 224

Надольська Валентина, кандидат історичних наук, м.Луцьк Інтерактивні музейні технології: «Ніч музеїв» 227

Панчук Марина, Самойленко Людмила, Цвєткова Ангеліна, м. Бердичів Кімната-музей Бердичівської міської організації профспілки працівників освіти і науки України 230

Переходько Ірина, м. Луцьк До побудови експозиції Музею волинського бджільництва: тематичний розділ «Історія бджільництва» 234

Петрова Ірина, кандидат філософських наук, м. Луцьк Соціалізація особистості через музейне середовище в період соціокультурної трансформації українського суспільства 235

Петрович Валентина, кандидат історичних наук, м. Луцьк Роль музею у сучасному суспільстві та його комунікаційна функція 239

Подворна Лілія, м. Донецьк Робота з дітьми дошкільного віку в Донецькому обласному художньому музеї 242

Пригонюк Світлана, м. Переяслав-Хмельницький Слава козацька у творчості народного митця Василя Завгороднього 246

Ревега Наталія, м. Переяслав-Хмельницький Використання ляльки-мотанки для організації вільного часу дітей у Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав» 251

Савчак Лариса, м. Нововолинськ Музейна педагогіка й музейна соціологія в дослідженні музейної аудиторії 253

Самостян Руслан, м. Луцьк Використання музейної експозиції для вивчення історії 261

Свереда Богдан, м. Луцьк Вивчення історії і проблеми фальсифікації походження Московської держави і її населення 268

Свистунова Лариса, м.Рожище Музейно-педагогічна діяльність, розвиток шкільного музейництва (із досвіду роботи музею Бойової Слави ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Рожище) 283

Сідельова Ірина, м. Харків Мистецькі програми та арт-проекти для дітей і молоді у Харківському художньому музеї 289

Тищенко Тетяна, м. Луцьк Екологічні години в експозиції відділу природи Волинського краєзнавчого музею 292

Трощинська Олена, Діденко Яніна, м. Чигирин Освітньо-творчий діалог “Чигиринський край очима дітей” (з досвіду створення музейно-освітніх проектів НІКЗ “Чигирин”) 298

Фазан Микола, м. Луцьк Розвиток освіти Волині (1944–1953 рр.) в експозиції Музею історії освіти 300

Філюк Оксана, м. Луцьк Використання музейної експозиції у вивченні спецкурсу «Видатні постаті України» 306

Чопко Віра, м.Затурці Паркова зона Затурцівського меморіального музею В’ячеслава Липинського – осередок екологічного виховання школярів 310

Шевченко Ольга, м. Чугуїв Цикл музейних занять «І оживають речі» як один зі способів популяризації колекції та музейної культури 312

Ярова Віра, м. Харків Музей для дітей. Традиції та новації в роботі Харківського художнього музеюз дитячою аудиторією 315

Яцечко Світлана, кандидат історичних наук, м. Луцьк Роль музею в освітньому процесі в ХХІ ст. 318

Яцечко-Блаженко Тетяна, м. Луцьк Музей для дітей у Варшавському етнографічному музеї 320

3. Дослідження та матеріали з історії та практики пам’яткоохоронної та музейної роботи

Березіна Інна, кандидат архітектури, м. Кам’янець-Подільський Архітектурні пейзажі Наполеона Орди в контексті історико-архітектурної науки, пам’яткоохоронної та реставраційної практики 323

Боярчук Андрій, м. Луцьк Грошове забезпечення православного духовенства Волинської губернії у 40-х роках ХІХ століття (на матеріалах Володимир-Волинського, Ковельського та Луцького повітів) 327

Вацеба Ростислав, бакалавр історії, Мисюга Богдан, кандидат мистецтвознавства, м. Львів Митрополит Андрей Шептицький і західноукраїнське музейництво 332

Войчик Степан, смт. Ківерці Сурогатні гроші на Волині 336

Ворон Василь, магістр державного управління, м. Луцьк Скарб мультикультуралізму – Бібліотека і архів Миколи Ворона – рідне слово серед чужорідного середовища 339

Лис Сергій, м. Луцьк Причини репресій сталінського режиму проти есперантистів Західної України після приєднання її до УРСР у 1939 році 345

Литовченко Антоніна, м. Київ Портрет підвоєводи віленського Гаспара Чижа в контексті історії Речі Посполитої 349

Обухович Лариса, Несторук Ілона, м. Луцьк Творчий фонд скульптора Сергія Наумова у збірці Волинського краєзнавчого музею 352

Огнєва Олена, кандидат історичних наук, м. Луцьк Ігор Стравінський очима художників (Стравінський в творчому спадку іноземних художників XX ст.) 358

Онуфрійчук Микола, м. Луцьк Про витоки конкурсів писанкарства на Волині 364

Охріменко Григорій, кандидат історичних наук, Скляренко Наталія, кандидат мистецтвознавства, Маркус Ігор, Потрапелюк Володимир, м. Луцьк Пам’ятки городоцько-здовбицької культури на Західноволинському Поліссі та Волині 366

Потапчук Леонід, м. Луцьк Волинські чехи у репортажах “Де моя батьківщина?”: за матеріалами часопису “Wolyn”. 1934 рік.. 376

Потапчук Леонід, м. Луцьк Етнографічні та історичні виписки (за матеріалами Державного архіву Волинської області) 379

Потапчук Леонід, м. Луцьк Волинські євреї на сторінках місцевої єврейської преси середини 1930-х років: оглядовий аспект (До 80-річчя огляду єврейської преси) 380

Пушкар Наталія, м. Луцьк Автограф Петра Тарасова 383

Савицький Володимир, м. Луцьк Атрибуція предметів особистого благочестя християн княжої доби (на допомогу музейному працівнику) 386

Силюк Оксана, магістр історії, м. Луцьк Церковно-релігійна та благодійна діяльність митрополита Анатолія Дублянського на еміграції (за матеріалами Волинського краєзнавчого музею) 392

Смолій Юлія, кандидат мистецтвознавства, м. Київ Орнаментика волинських писанок другої половини ХІХ століття 402

Федчук Олександр, протоієрей, м. Луцьк Розвиток та занепад неоунії на Волині 413

Шваб Анатолій, доктор історичних наук, Малеончук Галина, м. Луцьк Загальношкільна, професійна та національна освіти міжвоєнного Луцька 417

Олександр Гаврилюк, кандидат історичних наук, м. Луцьк Архітектурне середовище другої Речі Посполитої про засади збереження будівельної культурної спадщини 423

Категории

Предметы (2): Культура Волыни, Сборники статей музейной тематики