Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Украинский язык

Смотрите также:

Предмет: Словари

Библиографические записи (11 – 20 / 41)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Демьянчук В. К.] Морфологія українських грамот 14 і 1 п.15 ст. – ЗапІФВ, 1928 р., т. 16, с. 73 – 109.

[Жеребецкий Е. П.] Метрологічна лексика: міри довжини. – «Гуцульщина: лінгвістичні етюди», К., Наукова думка,, 1991 р., с. 43 – 49.

[Жовтобрюх М. А.] Староукраїнські грамоти як пам’ятки літературної мови. – Мовознавство, 1976 р., № 4, с. 62 – 70.

[Ковальская М. О.] Прийменникові конструкції в українських літописах 17 ст. – Праці Одеськ.ун-ту, 1958 р., т. 148, № 2, с. 265 – 276.

[Компан Е. С.] Українські словники 16 – 17 ст. як історичне джерело. – ІДВ, 1969 р., т. 4, с. 24 – 36.

[Коптилов В. В.] Основні особливості мови літопису Самовидця. – Київський ун-т. Збірник студентських наукових праць, 1956 р., т. 18, с. 83 – 99.

[Королевич Н. Ф.] Слов’янська філологія на Україні: бібліографічний покажчик. – К.: 1963 р. – 616 с. [за 1958 – 1962 рр.].

[Криса Б. С.] Риторика Галицько-Волинського літопису. – «Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України», Івано-Франківськ, 1998 р., с. 189 – 195.

[Кундрат А.] Народні метроніми [= назви одиниць виміру] українців східної Словаччини. – Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, 1988 р., т. 13, с. 393 – 473.

(2)