Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Церковь и государство в 1648 – 1783 гг.

Библиографические записи (21 – 30 / 51)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Кагамлик С. Р.] Українські гетьмани і Києво-Печерська лавра. – УКД, 1996 р., с. 210 – 213.

[Клочовский Е.] Jagiełło i Witowt wobec prawosławnych: próba ich dowartościowania w 1417 r. – «Bałticum», Toruń, 1992, s.

[Когут З.] The problem of ukrainian orthodox church autonomy in the Hetmanate: 1654 – 1780-s. – HUS, 1990, v. 14, № 3-4, p. 364 – 376.

[Крупницкий Б. Д.] Гетьмани і православна церква в Українській державі в 17 – 18 ст. – Віра і знання, 1954 р., т. , с.

[Лапинский А.] Zygmunt Stary a kościół prawosławny. – Warszawa: 1937. – 12, 206 s.

[Левицкий К.] Sprawa unii kościoła wschodniego z rzymskim w polityce dawnej Rzeczypospolitej. – Sprawy narodowościowe, 1933, t. 7, № 5, s. 491 – 508; № 6, s. 650 – 671.

[Литвин Г.] Status prawny cerkwi prawosławnej i grekokatolickiej w Rzeczypospolitej w 17 w. – Barok, 1996, t. 3, № 2, s. 11 – 22.

(3)