Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Church and state in 1648 – 1783

Bibliographical records (1 – 10 / 51)

List sorting: author, title, A – Z

[Bendza M.] Władysław_4 a kościół prawosławny. – Rocznik teologiczny, 1978, t. 20, № 2, s. 27 – 78.

[Chetyrkin F. V.] Религиозные отношения литовско-польских королей к православному народу юго-западной России: 1569 – 1794 гг. – ВЕВ, 1877 г., № 1, с. 27 – 37; № 3, с. 117 – 129; № 5, с. 199 – 219; № 7, с. 299 – 305.

[Chubatyj M. D.] State and church in Ukraine after 1654. – UQ, 1954, v. 10, p. 60 – 67.

[Chubatyj M. D.] Про правне становище церкви в козацькій державі. – Богословія, 1925 р., т. 3, № 1, с. 19 – 53; № 1, с. 181 – 203.

[Kagamlyk S. R.] Українські гетьмани і Києво-Печерська лавра. – УКД, 1996 р., с. 210 – 213.

[Klochovskyj J.] Jagiełło i Witowt wobec prawosławnych: próba ich dowartościowania w 1417 r. – «Bałticum», Toruń, 1992, s.

[Kogut Z.] The problem of ukrainian orthodox church autonomy in the Hetmanate: 1654 – 1780-s. – HUS, 1990, v. 14, № 3-4, p. 364 – 376.

(1)