Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Soviet Ukraine (1923 – 1991)

Abstract (in Ukrainian):

Україна XX століття: культура, ідеологія, політика (продовжуваний збірник статей, 1993 – 2023…, тт. 1 – 27…):

Also look at:

Subjects (4):

Bibliographical records (1 – 10 / 47)

List sorting: author, title, A – Z

Владимир Васляев. – Николаев: Шамрай П. Н. [изд.], 2014. – 368, [32] с.: фот. – (Одаренные мудростью: сер. очерков, написан. людьми, близко знавшими гл. героев)

Геноцид України в ХХ столітті. – Львів: [б. в.], 2010. – 447 с.

Геноцид України в ХХ столітті. – Львів: Добрий друк, 2013. – 495 с.

Документи з історії Криворіжжя. – Вип. 1. – 2013. – 104 с.: табл.; Вип. 2. – 2013. – 68 с.

Злочини тоталітарних режимів в Україні: науковий та освітній погляд. – К.: Укр. центр вив. історії Голокосту, 2012. – 144 с.

Інакодумство на Сумщині. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2012 р., т. 1 –

(1)