Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Catholicism in 1648 – 1783

Also look at:

Subject: Catholic church

Bibliographical records (1 – 10 / 179)

List sorting: author, title, A – Z

W. M. Kościóły katolickie obrządku lacińskiego na obszarzach Rosji: 1772 – 1914. – «Sacrum Poloniae milennium», Romae, 1955, v. 2, p. 467 – 497.

[Abraham W.] Powstanie organizacyi kościola łacinskiego na Rusi. – Lw.: 1904, t. 1 = 16, 418 s.

[Abraham W.] Założenie biskupstwa lacińskiego w Kamieńcu Podolskim. – «Księga pamiątkowa ku czci 250-j rocznicy założenia uniwersitetu lwowskiego», Lw., 1912, t. 1, s. 1 – 39.

(1)