Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Источниковедение 1784 – 1916 гг.

Смотрите также:

Предмет: Источниковедение

Библиографические записи (1 – 10 / 19)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Богумил А. Г.] Ордера кн.Потёмкина по архивным документам. – «Труды 13-го археологического съезда», М., 1908 г., т. 2, с.

[Горбань Н. В.] «Записки о Малой России» О.Шафонського. – ЗУНТК, 1927 р., т. 21, с. 132 – 145.

[Крамар Г.] Schematyzmy galicyjskie jako źródło historyczne. – Studia historyczne, 1982, № 1, s. 27 – 48.

[Лосский И. К.] Григорій Винський і його «Записки». – ЗНТШ, 1993 р., т. 225, с. 355 – 364.

[Лукашевич А. А.] К истории публикации ордеров Г.А.Потёмкина и П.А.Зубова. – «Археографический ежегодник за 1988 г.», М., 1989 г., с.

[Лукашевич А. А.] Ордери генерал-губернаторів Катеринославського намісництва як джерело з історії північного Причорномор’я останньої чверті 18 ст. – «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України», К., 1991 р., с. 112 – 113.

[Новицкий В. И.] Збірка справ Кам’янець-Подільської казенної палати. – «Центральний архів стародавніх актів у Києві», К., 1929 р., с.

[Петрушевич А. С.] Wiadomość o diarjuszu czyli dzienniczku Porf.Ważyńskiego biskupa chełmskiego 1780 – 1804. – Przegląd archeologiczny, 1882, t. 1, s.

(1)