Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Города в 1553 – 1647 гг.

Библиографические записи (1 – 10 / 57)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Устав цеху шевців у Великих Мостах 1615 р.] – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1851, № 19.

[Александрович В. С.] Statut cechu złotników, malarzy i konwisarzy przemyskich, potwierdzony 6.11.1625 r. – Rocznik historyczno-archiwalny, 1997, t. 12, s. 3 – 16.

[Антонович В. Б.] Архив юго-западной России [5-01]. – К.: ВКДА, 1869 г., ч. 5, т. 1 = 94, 646 с.

[Билецкий С. Т.] Боротьба міщан Львова проти засилля шляхти в 1 пол. 17 ст. – З історії західноукраїнських земель, 1957 р., т. 1, с. 15 – 24.

[Билецкий С. Т.] Боротьба плебеїв і селян м.Львова проти міського патриціату напередодні визвольної війни 1648 – 1654 рр. – «Віковічна дружба народів-братів», К., вид.АН УРСР, 1954 р., с. 45 – 66.

[Билоус Н. А.] За крок до вічності. – К.: Інститут історії України; Видавничий дім "Простір", 2021. – 536 с.

[Васильев М. Г.] Захоплення польською шляхтою земельних володінь Житомирського магістрату на межі 16 – 17 ст. – «Матеріали та тези доповідей наукової конференції до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею», Житомир, 1995 р., с. 82 – 83.

[Виноградов Г. Н.] Основні проблеми публікації матеріалів з історії цехів на Україні 16 – 17 ст. – «Українська археографія: сучасний стан та перспективи розвитку», К., 1988 р., с. 127 – 129.

(1)