Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Историография этнографии украинцев

Смотрите также:

Предмет: Историография

Библиографические записи (1 – 10 / 63)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Болтарович З. Е.] Україна в дослідженнях польських етнографів 19 ст. – К.: Наукова думка, 1976 р. – 189 с.

[Болтарович З. Е.] Українці Карпат в польських етнографічних дослідженнях 1 пол. 19 ст. – «Культура і побут населення українських Карпат», Ужгород, 1973 р., с. 142 – 147.

[Борисенко В. К.] Агатангел Кримський як фольклорист і етнограф. – НТЕ, 1991 р., № 3, с. 39 – 42.

[Брицина А. Ю.] Фольклористично-етнографічна діяльність С.Д.Носа. – НТЕ, 1980 р., № 1, с. 67 – 70.

[Ветухов А. В.] Праці О.Я.Єфименко в галузі етнографії. – НЗ Харківської науково-дослідної катедри історії української культури, 1930 р., т. 10, с. 33 – 36.

[Возняк М. С.] З діяльності І.Франка як етнографа. – Первісне громадянство, 1928 р., т. 1, с. 145 – 163.

[Волис Л. И.] Александр Дмитриевич Твердохлебов – краевед и этнограф. – Краеведческие записки Ахтырского краеведческого музея, 1962 г., т. 3, с. 94 – 97.

[Галас Б. К.] Народознавчі спостереження І.І.Срезневського на Закарпатті. – «Тези доповідей 1-ї народознавчої науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Михайла Лучкая», Ужгород, Карпати, 1989 р., с. 169 – 171.

(1)