Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Материальная культура; быт

Библиографические записи (21 – 30 / 104)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

[Гронский Й. С.] Будні середньовічного Львова. – Жовтень, 1980 р., № 10, с. 115 – 128; 1983 р., № 3, с. 99 – 107; 1983 р., № 4, с. 90 – 95; 1984 р., № 7, с. 95 – 101; 1984 р., № 8, с. 90 – 96.

[Гроховска И.] Klęski elementarne na Podlasiu na przełomie 17 – 18 w. – Białostocczyzna, 1993, t. 8, № 2, s. 9 – 17.

[Данковская Р. С.] Про пожежні значки Слобожанщини минулих часів. – Бюлетень Музею Слобідської України, 1928 р., № 4-5, с. 37 – 48.

[Данковская Р. С.] Українські народні світильники. – НЗ Харківської науково-дослідної катедри історії української культури, 1927 р., т. 7, с. 93 – 103; 1930 р., т. 9, с. 43 – 58.

[Дзядик Е. М.] Зразки українського народного ткацтва 17 – 18 ст. – НТЕ, 1984 р., № 2, с.

[Дикарив М. А.] Народний календар Борисівської волості Валуйського повіту на Вороніжчині. – Матеріали до українсько-руської етнології, 1905 р., т. 6, с. 114 – 204.

[Доманицкий В. Н.] Народний календар у Ровенському повіті Волинської губернії. – Матеріали до українсько-руської етнології, 1912 р., т. 15, с. 62 – 89.

[Ефименко А. Я.] Старинная одежда и принадлежности домашнего быта слобожан. – «Харьковский сборник», Харьков, 1887 г., т. 1, с.

[Жук Б. К.] Пояси східного походження на Україні. – Записки Всеукраїнського археологічного комітету, 1930 р., т. 1, с.

[Загребельний А. В.] Гутне скло Києво-Печерської лаври 17 – 18 ст. – НД, 1998 р., т. 7, с. 161 – 165.

(3)