Начальная страница

Знание об Украине

Что и где читать

?

Словакия

Смотрите также:

Географические объекты (19)

Библиографические записи (1 – 10 / 51)

Сортировка списка: автор, название работы, А – Я

Slovеnsko v socialistickom Československu. – Bratislava: Vydavatel'stvo Osveta, 1961. – 271 s.: kres., fot.

[Бакстон Д.] The wooden churches of eastern Europe. – Cambridge: 1988. – 420 зp.

[Бача Ю.] Специфіка народної культури Пряшівщини. – НТЕ, 1993 р., № 2, с. 40 – 43.

[Бача Ю.] Чому, коли і як? – К.: [б. в.], 2013. – 113 с.

[Бриковский Р.] Lemkowska drewniana architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacij i Rusi Zakarpackiej. – Wrocław: 1986. – 195 s.

[Брох О.] Studien von der slovakisch-kleinrussischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. – Krisiana: J. Dybwad, 1897. – 76 S.

[Вархол Н.] Народні перекази про татар [у східній Словаччині]. – Науковий збірник Музею української культури у Свиднику, 1988 р., т. 15, ч. 1, с. 173 – 179.

[Гаджега В. Н.] Додатки до історії русинів і руських церквей у бувшій жупі Земплинській: студії історично-архівні. – Науковий збірник товариства «Просвіта» (Ужгород), 1931 р., т. 7, с. 1 – 167; 1932 р., т. 9, с. 1 – 67; 1934 р., т. 10, с. 17 – 120; 1935 р., т. 11, с. 17 – 129; 1937 р., т. 12, с. 37 – 83.

[Гайдай М. М.] Визвольні рухи в Моравії і Словаччині у поетичній творчості народу. – «Визвольний рух слов’ян у народній пісенній творчості 17 – 19 ст.», К., Наукова думка, 1971 р., с. 142 – 200.

(1)