Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

ІАК

Повна назва: Наукова бібліотека Центрального державного історичного архіву України (Київ)

Бібліографічні записи (91 – 100 / 891)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

Шляхом до щастя: нариси історії Закарпаття. – Ужгород: Карпати, 1973 р. – 288 с.

[Абецедарський Л. С.] Барацьба украінскага і беларускага народаў за уз’еднання з Расіяй у сярэдзіне 17 в. – Мінск: Дзярж.выд.БССР, 1954 г. – 65 с.

[Абрамович Д. І.] Києво-Печерський патерик. – К.: 1930 р. – 26, 232 с. – Пам’ятки мови і письменства давньої України, т. 4.

[Адаменко А. Г.] Делафлиз и его работы по описанию бывших окрестностей Киева. – «Киев в фондах Центральной научной библиотеки АН УССР», К., Наукова думка, 1984 г., с. 84 – 89.

[Акуленко В. І.] Охорона пам’яток культури в Україні: 1917 – 1990 рр. – К.: Вища школа, 1991 р. – 274 с.

(10)