Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Про проект

Вашій увазі пропонується веб-сайт, який має на меті зібрати всю літературу з українознавства.

З появою повнотекстових веб-публікацій класична бібліографія як галузь людської діяльності поступово втрачає рацію свого існування. Завданням бібліографії було полегшення доступу до інформації шляхом колекціонування і поширення коротких описів творів і видань (бібліографічних описів). З бібліографічним описом в руках можна було приступати до пошуку повного тексту відповідної праці, що зазвичай було значно складнішим і тривалішим процесом, ніж перегляд бібліографії.

Отже, з точки зору інформаційної технології, бібліографування було засобом індексування повних текстів; воно прискорювало пошук потрібної інформації за рахунок звуження поля пошуку на підставі індексної інформації.

З поширенням швидкісного Інтернету, високоінтелектуальних пошукових машин і масового оцифрування текстів швидкість доступу до повного тексту зрівнялась зі швидкістю доступу до бібліографічного опису; пошукові машини однаково успішно індексують як короткі бібліографічні описи, так і велетенські масиви повних текстів і видають відповідні посилання у вигляді єдиної стрічки.

Нині для того, щоб зацікавлені читачі знайшли певну працю, необхідно і достатньо виставити її повний текст в Інтернеті. Решта (індексування, пошук і видача) робиться сучасною ІТ-інфраструктурою на основі найсучасніших технологій і на стабільній промисловій базі, без найменших зусиль з боку бібліографів.

Задача доведення інформації про наявність праць до читачів завжди буде актуальною, але способи її вирішення мусять враховувати реалії ІТ-століття.

Разом з тим тріумфальне поширення повнотекстових веб-видань (і перевидань спадщини) створює нові проблеми:

1. Ми знаємо, що така робота була надрукована – де взяти повний текст без зайвих клопотів?

2. Що є опублікованого з певної теми? (Пошукові машини індексують тексти, але не поняття і не ідеї; тому в тематичному плані стаття “Гетьман Кирило Розумовський” відноситься до “Історії України 18 ст.”, але пошук за терміном “Історія України 18 ст.” навряд чи виведе нас на цю статтю).

Наш веб-сайт має допомогти вирішити ці проблеми.