Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

ТД

Повна назва: Тези доповідей...

Бібліографічні записи (21 – 30 / 373)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Баранов І. А.] Судакская «капелла»: датировка и атрибуция. – «Республиканская научная конференция по проблемам культуры и искусства Армении. ТД», (5-я), 1982 г., с. 275 – 276.

[Барвянський С. М.] Полтавское сражение в литературно-критическом наследии В.Г.Белинского. – «Научная конференция, посвященная 275-летию Полтавской битвы. ТД», Полтава, 1984 г., с. 54 – 56.

[Бачинська О. А.] Фараоновка и Каиры – цыганские станцы Дунайского казачьего войска. – «Одесская обл. историко-краеведческая конференция. 2-я. ТД», 1991 г., с. 11 – 13.

[Бачинський А. Д.] До питання про склад і господарські заняття населення пониззя Дунаю в к.18 – на п.19 ст. («Опис» Кілії 1808 р.). – «ТД 22-ї звітної конференції Одеського університету. Гуманітарні науки», К., 1967 р., с. 44 – 46.

[Бачинський А. Д.] Крестьянско-казацкая колонизация Буджакской степи и низовий Дуная в кон. 18 – ноч. 19 вв. – «Симпозиум по аграрной истории восточной Европы. ТД», (7-й), Кишинёв, 1964 г., с. 156 – 159.

[Бачинський А. Д.] Усть-Дунайське козацьке військо в російсько-турецькій війні 1806 – 1812 рр. – «ТД історичного факультету до наукової ювілейної конференції, присвяченої 100-річчю Одеського університету», Од., 1965 р., с. 56 – 59.

[Бевзенко С. П.] З історії української антропономастики: на матеріалі реєстру Київського і Білоцерківського полків 1649 р. за публікацією О.М.Бодянського. – «Республіканська славістична міжвузівська конференція: ТД», Ужгород, 1962 р., с. 40 – 42.

[Бевзенко С. П.] Словотвір українських прізвищ Чернігівщини в 17 ст. – «Міжвузівська НК з питань східнослов’янського словотвору: ТД», К., 1974 р., с. 27 – 28.

[Бевзенко С. П.] Словотворчі типи українських прізвищ середнього Придніпров’я у 17 ст. – «Українська славістична конференція. 6-а. ТД», Чв., 1964 р., с. 59 – 61.

(3)