Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Бог р.

Дивіться також:

Географічні об’єкти (4):

Предмет: Водні об’єкти України

Бібліографічні записи (31 – 38 / 38)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Смирнов І. О.] Кочове населення нижнього Побужжя в 4 – 17 ст. – Охорона, використання та пропаганда пам’яток історії та культури в УРСР, 1989 р., т. 6, с. 70 – 74.

[Снитко І. О.] Новый памятник запорожского казачества у слияния Южного Буга и Ингула. – «Международные отношения в бассейне Чёрного моря в древности и средние века», Ростов-на-Дону, 1992 г., с.

[Хавлюк П. І.] Древньоруські городища на Південному Бузі. – «Слов’яно-руські старожитності», К., Наукова думка, 1969 р., с. 156 – 174.

[Хлопіцький Е.] Od Buga do Bohu, wspomnienia z podróży. – Kłosy, 1875, № 543, s. 348; № 544, s. 361; № 545, s. 379 – 380, 382; № 546, s. 396.

[Хлопіцький Е.] Od Słuczu do Bohu. – TI, 1887, № 227, s. 299 – 301; № 228, s. 319, 322 – 323; № 229, s. 339 – 340; № 230, s. 351, 354; № 231, s. 370 – 371; № 233, s. 402 – 403; [18] il.

[Якубовський В. І.] Исследования в верховьях Буго-Случского междуречья. – «Археологические открытия 1975 г.», М., 1976 г., с. 412.

(4)