Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Буджак

Дивіться також:

Географічні об’єкти (2): Градешка, Одеська область

Предмет: Частини України

Бібліографічні записи (21 – 30 / 35)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Картоаге І. Г.] Административно-территориальное деление юга Днестровско-Прутского междуречья под турецким владычеством в 16 – 1 п.17 в. – «Социально-экономическая и политическая история Молдавии периода феодализма», Кишинёв, Штиинца, 1988 г., с. 72 – 82.

[Корш Ф. Є.] Универсалы Петра Великого к буджацким и крымским татарам. – Древности восточные, 1893 г., т. 1, № 3, с. 465 – 483.

[Крашевський Ю. І.] Wspomnienia Odessy, Jedyssanu i Budzaku: dziennik przejazdki w r.1843 od 22.06 do 11.09. – Wilno: 1845, t. 1 = 296 s.; t. 2 = 316 s.; 1846, t. 3 = 283 s.

[Кушнір В. Г.] «Козаки» та «райки» як субетнічні групи українців Буджака. – «Південь України», Од., 1999 р., с. 55 – 61.

[Меліксет-Бек Л. М.] Из материалов для истории армян на юге России. – ЗООИД, 1911 г., т. 29, отд. 2, с. 82 – 93.

[Мельникова Л. С.] Східнослов’янська колонізації південної Бесарабії: 5 – 1 п.19 ст. – Од.: автореф.к.і.н., 1999 р. – 19 с.

[Нудельман А. А.] Клад золотых и серебряных монет 16 – н.17 вв. из Буджака. – «Археологические исследования средневековых памятников в Днестровско-Прутском междуречье», Кишинёв, Штиинца, 1985 г., с. 160 – 175.

(3)