Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Княжий Київ (9 – 13 ст.)

Дивіться також:

Предмет: Київська Русь (9 – 13 ст.)

Бібліографічні записи (11 – 20 / 77)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Верещагіна Н. В.] Христианские культы и реликвии древнего Киева (конец X - первая треть XIII в.). – Одесса: Астропринт, 2019 г. – 628 с.

[Голубев С. Т.] Киево-Выдубицкий монастырь: домонгольское время. – ТКДА, 1913 г., № 10, с. 204 – 246; № 11, с. 339 – 352; № 12, с. 523 – 565.

[Гузенко С. М.] Фамільні монастирі стародавнього Києва. – Магістеріум, історичні студії, 2001 р., т. 7, с. 40 – 48.

[Демчук Р. В.] Ідея «святої» Русі в архітектурному образі Києва. – НЗ Національного університету «Києво-Могилянська академія», культурологія, 1999 р., т. 13, с. 48 – 56, 2 іл.

[Дімнік М.] Struggle for control over Kiev in 1235 and 1236. – Canadian slavonic papers (Toronto), 1979, v. 21, № 1, p. 28 – 44.

[Душечкіна О. В.] Художественная функция чужой речи в киевском летописании. – Тарту: автореф.к.филол.н., 1973 г. – 26 с.

[Івакін Г. Ю.] Монеты Сельджуков Рума в Киеве. – «Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.», Чернигов, 1990 г., с. 106 – 108.

[Івакін Г. Ю.] Чи був Михайлівський храм 10 ст. у Києві. – АЛЛУ, 1999 р., № 2, с. 43 – 44.

[Каргер М. К.] Dawny Kijów. – «Śladami dawnych kultur, Dawna Rus», Warszawa, 1957, стр. 43 – 98.

(2)