Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Таврійська губернія

Дивіться також:

Географічні об’єкти (3): Карга, Крим, Таврія

Предмет: Губернії Російської імперії

Бібліографічні записи (21 – 26 / 26)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Секиринський С. А.] Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и северной Таврии в 1783 – 1917 гг. – Льв.: автореф.д.и.н., 1974 г. – 32 с.

[Семенов П. П.] Живописная Россия. – Спб.: тип.М.О.Вольфа, 1899 г., т. 5, ч. 1 = 335 с.; ч. 2 = 298 с.

[Серіго М.] «Таврические епархиальные ведомости»: дополнительный указатель с 1.01.1888 г. по 1.01.1898 г. – Таврические епархиальные ведомости, 1898 г., № 22, с. 1 – 8; № 24, с. 9 – 18.

[Тимофієнко В. І.] Розпланувальні системи південних міст за архівними альбомами к.18 ст. – АСУ, 1996 р., т. 3, № 1, с. 130 – 155, 42 іл.

[Штойко П. І.] Німецькі колонії на Подніпров’ї. – «Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція. 1-ша. Збірник рефератів доповідей», Дніпропетровськ, 1990 р., с. 53.

(3)