Початкова сторінка

Знання про Україну

Що і де читати

?

Самойлович Іван

(– 1690 р.)

Довідка у Вікіпедії:

Твори (1)

Біографія (11 – 20 / 20)

Сортування списку: автор, назва твору, А – Я

[Лавров А. С.] Новый источник о первом крымском походе. – Вестник Санктпетербургского университета, 1994 г., сер. 2, № 4, с. 14 – 19.

[Лазаревський О. М.] Исторические мелочи. – КС, 1894 г., № 5, с. 357 – 360.

[Мельник Л. Г.] Гетьман Іван Самойлович. – КС1, 1996 р., № 1, с. 77 – 84.

[Мицик Ю. А.] Нові дані для біографії Івана Сірка. – «Дніпропетровська історико-краєзнавча конференція. 1-ша. Збірник рефератів доповідей», Дніпропетровськ, 1990 р., с. 38 – 41.

[Никодим] [1673 г. два исторических документа] – ЧГВ, 1856 г., № 29.

[Оглоблин О. П.] До історії Руїни. – ЗапІФВ, 1927 р., т. 16, с. 200 – 215.

[Пархоменко В. О.] До питання про політику гетьмана Самойловича. – «Ювілейний збірник на пошану академіку М.С.Грушевському з нагоди його 60-річчя», К., ВУАН, 1928 р., т. 1, с. 225 – 226.

[Сторожев В. М.] Лист гетмана Ивана Самойловича. – КС, 1892 г., № 5, с. 267 (д.).

[Шиманов А. Д.] Универсал гетмана Ивана Самойловича 1681 г. – ЧГВ, 1861 г., № 20.

(2)