Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

OZ

Full name: Ochrona zabytków

Abstract (in Ukrainian):

ЦНБ: Ж39171

Bibliographical records (1 – 10 / 26)

List sorting: author, title, A – Z

[Baranovskyj M.] Wstępne praci konserwatorskie w dawnej bóżnicy w Zamościu. – OZ, 1969, t. 22, s. 214 – 216.

[Brykovskyj R.] Dzieje budowlane drewnianej unickiej cerkwi w Hannie. – OZ, 1987, № 4, s. 269 – 277.

[Brykovskyj R.] Podzwonne dla niektórych drewnianych cerkwi. – OZ, 1986, № 3, s. 208 – 219.

[Brykovskyj R.] Tatarskie meczety w Rzeczypospolitej. – OZ, 1988, t. 41, № 3, s. 153 – 172.

[Brykovskyj R.] W sprawie architektury cerkiewnej województwa rzeszowskiego. – OZ, 1957, № 2, s.

[Gavareckyj G.] Odnowienie rynku zamojskiego. – OZ, 1957, t. 10, s. 24 – 33.

[Kalynovskyj V.] Drewniane podcienia rynków południowej Lubelszczyzny. – OZ, 1952, t. 5, № 2, s.

(1)