Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

RAU

Full name: Rozprawy Akademii umiejętności. Wydzial historyczno-filozoficzny

Abstract (in Ukrainian):

НБУВ: I.25.25 (1881 – 1899, 1901 – 1914, 1918 рр.).

Bibliographical records (1 – 10 / 36)

List sorting: author, title, A – Z

Czubek J. Wespazyan z Kochowa Kochowski: studium biograficzne. – RAU, 1901, t. 32, s. 19 – 207.

[Boratynskyj L.] Stefan Batory i plan ligi przeciw Turkom: 1576 – 1584. – RAU, 1903, t. 19, № 2, s. 197 – 347.

[Borzemski A.] Kronika Miechowity: rozbiór krytyczny. – RAU, 1891, t. 26, s. 1 – 199.

[Bujak F.] Pamiętnik janyczara. – RAU, 1901, t. 40, s.

[Chubek J.] Jan Chryzostom Pasek w oświetleniu archiwalnem: 1667 – 1701. – RAU, 1900, t. 28, s. 33 – 110.

[Czermak W.] Plany wojny tureckiej Władysława 4. – RAU, 1895, t. 31. – 403 s.

[Czermak W.] Sprawa równouprawnienia schizmatyków i katolików na Litwie: 1432 – 1563. – RAU, 1903, t. 44, s. 348 – 405.

[Dubeckyj M.] Pole bitwy u Żołtych Wód stoczonej w maju 1648 r. – RAU, 1880, t. 12, s. 1 – 24.

[Finkel L.] Marcin Kromer historyk polski 16 w. – RAU, 1883, t. 16, s. 302 – 508.

[Halecki O.] Litwa, Ruś i Żmudż jako części skladowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. – RAU, 1916, t. 34, s. 214 – 254.

(1)