Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

TI

Full name: Tygodnik ilustrowany

Abstract (in Ukrainian):

Warszawa. НБУВ: ЖC3199

Bibliographical records (11 – 20 / 102)

List sorting: author, title, A – Z

A. B. Kościół farny w Żółkwi. – TI, 1901, № 32, s. 622 – 623, [5] il.

Mogiła Maruchny Prońskiej w Beresteczku. – TI, 1897, № 31, s. 615.

Olesko, miejsce urodzenia Jana Sobieskiego. – TI, 1882, № 356, s. 268.

Ratusz lwowski przed bombardowaniem [w r.1848]. – TI, 1907, № 35, s. 711, il.

T. Ruiny katedry w Włodzimierze. – TI, 1860, № 44, s. 406, il.

Szczątki cerkwi warownej pod Czehrynem. – TI, 1879, № 165, s. 122, il.

Szczątki Wysokiego zamku. – TI, 1876, № 3, s. 40, il.

(2)