Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

TI

Full name: Tygodnik ilustrowany

Abstract (in Ukrainian):

Warszawa. НБУВ: ЖC3199

Bibliographical records (31 – 40 / 102)

List sorting: author, title, A – Z

[Chapelskyj T.] Koronacja obrazu matki boskiej Pocieszenia w kościele ks.jezuitów we Lwowie. – TI, 1905, № 23, s. 432 – 433.

[Chapelskyj T.] Pomnik Izaaka Isakowicza we Lwowie. – TI, 1905, № 36, s. 652 – 653.

[Chlebowski B.] Samuel ze Skrzypny Twardowski. – TI, 1872, t. 10, №№ 195, 219, 243, 271, 278.

[Dobeshevska Ja.] Losy kilku zamków na tatarskich szlakach: z notatek wycieczki w czerwcu r.1870. – TI, 1871, № 197, s. 172 – 174; № 198, s. 183 – 184, 186; № 199, s. 195 – 196, 198.

[Fish Z.] Korsuń. – TI, 1862, № 144, s. 258.

[Fish Z.] Kościół parafialny w Złotopolu. – TI, 1868, № 42, s. 188, il.

[Fish Z.] Złotopol. – TI, 1862, № 132, s. 140.

[Fish Z.] Zwaliska cerkwi w Owruczu. – TI, 1860, № 31, s. 280.

[Grabinskyj G.] Szczątki warowni skalnej w Uryczu w powiecie Stryjskim w Galicyi. – TI, 1871, № 189, s. 77, il.

[Grabinskyj G.] Zwaliska zamku w Haliczu nad Dniestrem. – TI, 1871, № 205, s. 280, il.

(4)