Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

ВЛУ

Full name: Вісник Львівського університету. Серія історія

Abstract (in Ukrainian):

НБУВ: Ж28852/істор.

Bibliographical records (1 – 10 / 80)

List sorting: author, title, A – Z

Аркуша О. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині. – ВЛУ. Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35 – 36. – С. 168 – 206.

Макарчук С., Захарчин Н. Ставлення російської й української громадськості до проекту створення Холмської губернії в 1909 – 1912 роках. – ВЛУ. Серія історична. – Львів, 2002. – Вин. 37. – Ч. І. – С. 315 – 326.

[Aleksandrovych V. S.] Регіони розвитку української малярської традиції в 16 ст. – ВЛУ, 1998 р., № 33, с. 42 – 49.

[Arkusha O. G.] Русофільство в Галичині в середині XIX – на початку XX ст.: генеза, етапи розвитку, світогляд. – ВЛУ. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 231 – 268.

[Chernjaxivska J. M.] Топоніми Львівщини, утворені від етнічних та службово-професійних назв. – ВЛУ, сер.філолог., 1969 р., № 6, с. 53 – 56.

[Dzjubko I. S.] До питання про оборонні споруди Київської Русі. – ВЛУ, 1965 р., № 3, с. 100 – 110.

(1)