Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Buchach

Also look at:

Geographical objects (2): Galychyna, Ternopil region

Bibliographical records (1 – 10 / 39)

List sorting: author, title, A – Z

Publikacja traktatu z Portą. – Ateneum, 1841, № 3, s.

Zamek w Buczaczu. – TI, 1875, № 389, s. 376 – 377, il.

Г. К. Историческая роспись по преданию народа о церквях в Бучаче. – «Покутянин: месяцеслов на 1869 г.», Коломыя, тип.М.Белоуса, 1868 г., с. 62 – 66.

Развалины монастыря оо.василиан в бучацком лесу. – Голос народный (Коломыя), 1868 г., № 5.

Фортеці: з історії міста Бучача. – Перемога (Бучач), 1972 р., 19.02; 24.02.

[Baronch S.] Pamiątki buczackie. – Lw.: 1882. – 168 s.

[Czołowski A.] Dawne zamki i twerdze na Rusi Halickiej. – TK, 1892,

[Czołowski A.] Przesłość i zabytki województwa Tarnopolskiego. – Tarnopol: 1894.

[Duda I. M.] Бучач: путівник. – Льв.: Каменяр, 1985 р. – 64 с.

[Dzedushyckyj V.] Obraz św.Jana Chrzciciela znaleziony w cerkwi św.Mikołaja w Buczaczu. – Przegląd archeologiczny, 1882, № 1, s. 18 – 21.

(1)