Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Gdansk

This onject at the «» site.

Also look at:

Geographical object: Poland

Bibliographical records (1 – 10 / 10)

List sorting: author, title, A – Z

[Bursta Ju.] Handel magnacki i kupiecki pomiedzy Siemiawą nad Sanem i Gdańskiem od końca 17 do połowy 18 w. – Roczniki dziejów spolecznych i gospodarczych, 1954, t. 16, s. 174 – 232.

[Domb-Kalynovska B.] Obraz Matki boskiej Smoleńskiej w kościole dominikanów w Gdańsku: zagadnienia kultu i funkcji. – «Problem interpretacji dzieła sztuki i jego funkcji społecznych», Poznań, 1980, s. 116 – 132.

[Isajevych J. D.] Найстаріший історичний опис Львова. – Жовтень, 1980 р., № 10, с. 105 – 113.

[Krykun M. G.] Торгові зв’язки Волині з Гданськом у с.16 ст. – Проблеми слов’янознавства, 1987 р., т. 36, с. 76 – 89.

[Mokreckyj L.] Wojny polsko-kozackie w dziejopisarstwie gdańskim 17 – 18 ww. – Rocznik gdański, 1996, t. 56, № 2, s. 5 – 15.

[Mokreckyj L.] Zainteresowanie historiografii gdańskiej wojnami polsko-kozackimi 17 w. – «Козацькі війни 17 ст. в історичній свідомості польського та українського народів», Львів, 1996 р., с. 59 – 71.

[Novak Z.] Zapomniane wiersze o wojne polsko-kozackiej ze zbiorów biblioteki gdańskiej. – Libri geganenses (Wrocław), 1976, t. 5, s.