Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Gusjatyn

Also look at:

Geographical object: Ternopil region

Bibliographical records (1 – 10 / 10)

List sorting: author, title, A – Z

[Czołowski A.] Dawne zamki i twerdze na Rusi Halickiej. – TK, 1892,

[Czołowski A.] Przesłość i zabytki województwa Tarnopolskiego. – Tarnopol: 1894.

[Dlugolskyj A.] Историко-статистическое описание м.Гусятина и церквей его. – Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета, 1876 г., т. 1, с. 206 – 273;

[Grankovskyj G. A.] SOS dla kościoła w Husiatynie. – Semper fidelis, 1996, № 3, s. 42 – 44.

[Napadij Je.] Походження назви м.Гусятина. – Мовознавство, 1968 р., № 8, с. 77 – 78.

[Pasovskyj L.] Гусятинський замок. – Прапор комунізму (Гусятин), 1962 р., 15.01.

[Plamenycka O. A.] Оборонні храми Поділля. – ПУ, 2001 р., № 1-2, с. 30 – 39, 20 іл.

[Shulga I. G.] Торговельні шляхи на території Поділля в 2 пол. 18 ст. – «Проблеми економічної географії Поділля», Кам’янець-Подільський, 1988 р., с. 149 – 151.