Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Jablochyn

Also look at:

Geographical object: Lublin palatinate

Bibliographical records (1 – 6 / 6)

List sorting: author, title, A – Z

[Grygorjev A.] Устав 1488 г. Яблочинского свято-Онуфриевского монастыря Холмской губернии. – Русский филологический вестник (Варшава), 1913 г., т. 70, № 4, с. 441 – 445.

[Kuprijanovych G.] Monaster św.Onufrego w Jabłecznej. – Jabłeczna: 1993. – 35 s.

[Myronovych A.] Podlaskie ośrodki religijno-kulturalne kościoła prawosławnego w 16 w. – Rocznik teologiczny, 1993, t. 35, № 2, s. 155 – 175.

[Sosna G.] Monaster nad Bugiem. – Przegląd prawosławny, 1994, t. 10, № 7, s. 23 – 25.