Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Kremenec

Also look at:

Geographical objects (5):

Subject: Kremenec fraternity

Bibliographical records (1 – 10 / 107)

List sorting: author, title, A – Z

30.06.1536 г. Подтвердительная грамота Сигизмунда 1-го на продажу познанским бискупом Яном королеве Боне сёл Дунаев, Куликов, Рутка в повете Кременецком. – «Сборник палеографических снимков с древних грамот и актов, хранящихся в Виленском центральном архиве», Вильно, 1884 г., т. 1, с.

J. Sobek herbu Brochwicz Krzemieniec: notatka historyczna. – Athenaeum, 1845, t. 5, № 2, s. 48 – 61.

Krzemieniec. – Warszawa: 1926. – 123 s.

Mały ilustrowany przewodnik po Krzemieńcu i okolice. – Krzemieniec: 1932. – 103 s., [31] il.

M. R. Zabytki sztuki kowalskiej i malarskiej w gmachach licealnych w Krzemieńcu. – Orli lot, 1927, t. 8, № 6, s. 107 – 109.

Замок королевы Боны. – ИВ, 1892 г., № 3, с. 861.

Историко-статистическое описание г.Кременца. – ВГВ, 1836 г., № 15, с. 75 – 81; ЖМВД, 1838 г., № 7, с. 151 – 159.

(1)