Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Ljubech

Also look at:

Geographical objects (4):

Bibliographical records (1 – 10 / 53)

List sorting: author, title, A – Z

Синодик Любецкого Антониева монастыря. – Чн.: тип.губ.правл., 1902 г. – 10 с.

[Adrug A. K.] Архітектура Любеча 17 – 18 ст. – «Любецький з’їзд князів 1097 року в історичні долі Київської Русі», Чн., 1997 р., с. 206 – 207.

[Arendar G. P.] Церковні старожитності Любеча: пам’ятки торевтики 17 ст. – «Любецький з’їзд князів 1097 року в історичні долі Київської Русі», Чн., 1997 р., с. 202 – 204.

[Chugaev I. K.] Давньоруський Любеч на сторінках літописів. – Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 173–180 (0,5 друк. арк.).

[Grab S.] Нариси з історії Любеча. – К.: 1997 р. – 64 с.

[Grushevskyj O. S.] Любецькі справи 2 п.16 ст. – «Чернігів і північне Лівобережжя», К., ДВУ, 1928 р., с.

[Gumilevskyj F.] Любеч. – ЧЕИ, 1872 г., № 22, с. 461 – 472.

[Gumilevskyj F.] Любечский монастырь. – ЧЕИ, 1864 г., 15.06, с. 351 – 352; 1.07, с. 401 – 408; 15.07, с. 445 – 448.

[Kazakov A. L.] Південно-західна частина Любецького посаду в 9 – 12 ст. – «Старожитності південної Русі», Чн., Сіверянська думка, 1993 р., с. 30 – 37.

[Kazakov A. L.] Юго-западная окраина Любечского посада в 9 – 13 вв. – «Чернигов и его округа в 9 – 13 вв.», Чернигов, 1990 г., с. 27 – 31.

(1)