Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Lviv in 1349 – 1772

First polish occupation 1349 – 1772.

Also look at:

Subject: Lviv fraternity

Bibliographical records (1 – 10 / 263)

List sorting: author, title, A – Z

[Abraham W.] Początki arcybiskupstwa łacińskiego we Lwowie. – Lw.: 1909. – 63 s. – Biblioteka lwowska, t. 7.

[Abraham W.] Z najstarszej księgi sądowej arcybiskupstwa lwowskiego. – SKB, 1912, t. 8, s.

[Androxovych A.] О.Ів.Горбачевський, примірний парох Ставропігійського братства: 1743 – 1806 рр. – «Збірник Львівської Ставропігії», Львів, 1921 р., с.

[Andrusjak M. G.] Lviv from its beginning to the 1772. – New York: 1962. – 397 p.

[Balaban M.] Dwa przyczynki do stosunków Jagiełły z żydami lwowskimi. – KH, 1911, t. 25, s. 228 – 239.

[Batovskyj A.] Rękopis do dziejów polskich Józefowicza kanonika lwowskiego. – Biblioteka naukowego zakładu im.Ossolińskich, 1844, t. 9, s. 223 – 247.

[Bem A. G.] Grzegorz z Sanoka. – Warszawa: 1899.

(1)