Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Documents about Lviv

Also look at:

Subject: Collections of documents about separate geographical objects

Bibliographical records (1 – 10 / 134)

List sorting: author, title, A – Z

Bestätigungsdiplome Königs Kasimir der Stadt Lemberg: 1356 – 1360. – Sitzungsberichte des Academie des Wissenschaft, historische Classe, Bd. 49, S.

Diarjusz inkurssiej lwowskiej od tatarów [1695]. – Przyjaciól ludu (Leszno), 1841, t. 8, № 2, s. 251 – 254.

Kroniki zakonne: wypis z rękopisu od r.1660 we Lwowie. – Lwowianin, 1840, № 6, s. 16 – 18.

Liber resignatorum leopoliensis 1562 – 1572. – Pamiątki dziejowe, 1855,

Podobizny z rachunków miejskich lwowskich z spisem rajców m.Lwowa 1352 – 1407. – «Rocznik wiad. adm. stat. arch. m. Lwowa za r. 1885 i 1886», Lw., 1889.

(1)