Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Dwelling houses and palaces of Lviv

Bibliographical records (1 – 10 / 48)

List sorting: author, title, A – Z

Archivarius Sala korniaktowska w kamienicy królewskiej we Łwowie. – Kultura Lwowa, 1933, t. 2, № 6, s. 9 – 11.

[Abraham W.] Lwów: kamienica królewska. – TK, 1910, t. 3, № 88-99, s. 11 – 12.

[Abraham W.] Lwów: rekonstrukcye i demolacye starych kamienic. – TK, 1910, t. 3, № 88-99, s. 15 – 16.

[Bołoz-Antoniewicz J.] Lwów: przebudowa starych kamienic. – TK, 1903, t. 3, № 11-13, s. 2.

[Charewiczowa Ł.] Czarna kamenica i jej mieszkancy. – Lw.: 1935. – 160 s. – Biblioteka lwowska, t. 35.

[Dolynska M. L.] Дещо про кам’яниці Ставропігії [у Львові]. – ГБ, 1996 р., № 15, с. 8 – 9.

[Dolynska M. L.] До питання розташування друкарні Ставропігії у будинку № 9 по вул.Федорова (Бляхарській). – Наукові зошити кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів (Льв.), 1993 р., с. 46 – 50.

(1)