Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Okopy

Also look at:

Geographical object: Ternopil region

Bibliographical records (1 – 10 / 13)

List sorting: author, title, A – Z

Ch. W. Okopy św.Trójcy. – Życie i nauka, 1904, № 36, s. 1 – 2.

[Bregin O.] Історико-краєзнавча характеристика Окопів Святої Трійці, як видатної пам’ятки фортифікаційного зодчества України. – Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля», Збараж, 2017 р., № 7, с. 15 – 20.

[Czołowski A.] Dawne zamki i twerdze na Rusi Halickiej. – TK, 1892,

[Czołowski A.] Przesłość i zabytki województwa Tarnopolskiego. – Tarnopol: 1894.

[Finkel L.] Okopy swiętej Trojcy: dwa epizody z dziejów Polski. – Lw.: 1899. – 6, 69 s.

[Gubycka M.] Okopy św.Trójcy. – Ziemia, 1929, t. 14, № 2, s. 24 – 27.

[Makovskyj S.] Okopy św.Trójcy. – Rocznik towarzystwa literackiego im.A.Mickiewicza, 1995, t. 30, s. 161 – 170.

[Marcinek R.] Inwentarz cekhauzu w Okopach św.Trójcy z 1 połowy 18 w. – Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiełłońskiego, 1990, № 943, s. 127 – 140.

[Marcinek R.] Okopy św.Trójcy. – Teka komisji architektury i urbanistyki, 1995, t. 27, s. 217 – 229.

[Mosakovskyj S.] Czy projektant Okopów św.Trójcy. – «Sztuka baroku», Kraków, 1991, s. 123 – 130.

(1)