Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Raj

This onject at the «» site.

Also look at:

Geographical object: Ternopil region

Bibliographical records (1 – 5 / 5)

List sorting: author, title, A – Z

[Jaroshevskyj T. S.] O dwóch grupach polskich rezydencji wiejskich w 2 p.18 w. – KAU, 1966, t. 11, № 2, s. 167 – 191.

[Macishevskyj M.] Wiadomość o bibliotece hr.Stanisława Potockiego w Raju przy Brzeżanach. – Przegląd bibliograficzno-archeologiczny, 1882, t. 2, № 32-33, s. 299 – 312.

[Mycelskyj Ju.] Zamek i arsenał w Brzeżanach i pałac w Raju w 1 p.18 w. – SKB, 1906, t. 7, s. 67 – 68.

[Sokulskyj Ju.] Resztki archiwum hr.Potockich w Raju i wiadomości o papierni w Nowej Grobli. – Silva rerum (Kraków), 1931, № 1-6, s. 29 – 37.

[Wóycicki K. W.] Brzeżany i Raj. – TI, 1860, № 43, s. 395 – 396.