Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Rus palatinate

Also look at:

Geographical objects (94)

Subject: Palatinates of Commonwealth

Bibliographical records (1 – 10 / 57)

List sorting: author, title, A – Z

Lustracja generalna w województwe Ruskiem, ziemi Lwowskiej, r. 1765. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1868, №№ 39 – 52; 1869, №№ 1 – 26.

[Aftanazy R.] Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczy Pospolitej. – Wrocław: 1993, t. 2 = 472 s.; 1993, t. 4 = 547 s.; 1994, t. 5 = 697 s.; 1995, t. 6 = 437 s.; t. 7 = 894 s.; 1996, t. 8 = 453 s.; t. 9 = 444 s.; t. 10 = 573 s.; 1997, t. 11 = 804 s.

[Aftanazy R.] Materiały do dziejów rezydencji. – Warszawa: 1986, t. 1; 1988, t. 5a = 769 s.; 1989, t. 6a; 1990, t. 7a = 696 s.; t. 7b = 431 s.; 1991, t. 8a = 429 s.; 1992, t. 9a = 461 s.; t. 9b = 296 s.; t. 10a = 518 s.; t. 10b = 311 s.; 1993, t. 11a = 717 s.

[Arlamovskyj K.] Lustracja wojewodztwa Ruskiego 1661 – 1665. – Wrocław: wyd.PAN, 1970, t. 1 = 52, 308 s.; 1974, t. 2 = 11, 216 s.; 1976, t. 3 = 18, 303 s.

[Balinskyj M.] Starożytna Polska. – Warszawa: 1844, t. 2, cz. 1 = 546 s.; 1845, t. 2, cz. 2 = s. 547 – 1431, 8 s.

[Berno Je.] Przyczynki do historii prawa niemeickiego i wołoskiego w województwe Ruskim. – «35-e sprawozdanie dyrekcyi gimnazium w Brodach za rok szkolny 1912-1913»,

[Dombkovskyj P.] Katalog dawnych aktów sądowych polskich województwa ruskiego i bełskiego, przechowywanych w Archiwum Państwowym we Lwowie. – Studią nad historią prawa polskiego, 1937, t. 17, № 2. – 220 s.

[Dombkovskyj P.] Podział administracyiny województwa Ruskiego i Bełzskiego w 15 w. – Lw.: 1939. – 8, 337 s.

[Dombkovskyj P.] Zaginione księgi sądowe województwa ruskiego i bełzkiego. – Studią nad historią prawa polskiego, 1921, t. 8, № 1, s.

(1)