Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Skala-Podilska

Also look at:

Geographical object: Ternopil region

Bibliographical records (1 – 9 / 9)

List sorting: author, title, A – Z

[Czołowski A.] Dawne zamki i twerdze na Rusi Halickiej. – TK, 1892,

[Czołowski A.] Przesłość i zabytki województwa Tarnopolskiego. – Tarnopol: 1894.

[Grushevskyj M. S.] Опис подільських замків 1494 р. – ЗНТШ, 1895 р., т. 7, с. 1 – 18.

[Kobasa I.] 3D моделювання реконструкції Язловецького замку ХІV ст. та Скала-Подільського замку кінця ХІV ст. – Наукові записки Національного заповідника «Замки Тернопілля», Збараж, 2017 р., № 7, с. 92 – 96.

[Nechytajlo P. O.] Замки над Збручем. – «Матеріали 5-ї міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених», К., 1997 р., с. 295 – 297.

[Orda N.] Album widoków krajowych. – Warszawa: litografja M.Fajansa, 1875, t. 1 = 50 s.; 1876, t. 2 = s. 51 – 80; 1876, t. 3 = s. 81 – 110; 1880, t. 4 = s. 111 – 140; 1880, t. 6 = s. 171 – 200.

[Voljanskyj K. F.] Starostwo Skalskie r.1570: lustracja czyli opis pożytków skarbowi królewskiemu przypadajączych. – Dodatek miesięczny do Gazety Lwowskiej, 1859, № 37, s. 160; № 38, s. 164; № 39, s. 168; № 40, s. 171 – 172.