Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Toky

Also look at:

Geographical object: Ternopil region

Bibliographical records (1 – 8 / 8)

List sorting: author, title, A – Z

[Czołowski A.] Dawne zamki i twerdze na Rusi Halickiej. – TK, 1892,

[Czołowski A.] Przesłość i zabytki województwa Tarnopolskiego. – Tarnopol: 1894.

[Dovosser P. V.] Zamek w Tokach. – TK, 1900, t. 2, s. 65 – 70.

[Finkel L.] Toki. – TK, 1909, t. 3, № 76-87, s. 24 – 25.

[Gasaj Je. O.] Село Токи і його околиці. – Тр.: Тернопіль, 1992 р. – 102 с.

[Guerquin B.] Zamki na planie trójkąta z wieku 17. – Biuletyn historii sztuki i kultury, 1938, t. 4, № 4, s. 303 – 310.

[Maksysko I.] Замок [у с.Токи]. – Вільне життя (Тр.), 1970 р., 24.01.

[Xrusch L. S.] Toki (pow.zbaraski) – opis okolicy – informacje. – Kwartalnik kresowy, 1981, № 96-97, s. 115 – 117.