Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Warshaw

Also look at:

Geographical object: Poland

Bibliographical records (1 – 10 / 48)

List sorting: author, title, A – Z

1581 г. Трибунал обывателям великого княжества Литовского, на сонме варшавском данный. – Временник общества истории и древностей российских (Москва), 1855 г., т. 25, с. 1 – 22.

Cudzoziemcy w Warszawie 1945 – 1989. – Warszawa: Instytut pamięci narodowej, 2012. – 415 s. – (Warszawa niepokonana; Т. 4)

Kronika zamkowa. – Warszawa: Arx regia, Ośrodek wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie, 2011. – 308 s.: fot., fotokop. – (Arx regia)

Письмо из Варшавы от 6.04.1790 г. – КС, 1883 г., № 5, с. 186 – 187.

Список церквей и духовенства Холмско-Варшавской епархии. – Варшава: тип.Варшавского учебного округа, 1896 г. – 330 с.

(1)