Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Archeology of Volyn

Also look at:

Subject: Archeology of the regions of Ukraine

Bibliographical records (1 – 10 / 25)

List sorting: author, title, A – Z

Волино-Подільські археологічні студії [3]. – Луцьк: Волинські старожитності, 2012 р. – 220 с.

Волинський музейний вісник [8]. – Луцьк: 2016 р. – 416 с.

[Baran V. D.] Ранньосередньовічні пам’ятки України: за матеріалами Прикарпаття і західної Волині. – «Середні віки на Україні», К., Наукова думка, 1973 р., т. 2, с. 5 – 25.

[Chajka R. M.] Знахідки ювелірних речей Київської Русі на Волині. – «Проблеми історії та археології давнього населення України», К., Наукова думка, 1989 р., с. 243 – 244.

[Cynkalovskyj O. M.] Mapa archeologiczna Wołynia i Polesia Wołyńskiego. – Kraków: 1958.

[Fotynskyj O. A.] Волынь на 11-м археологическом съезде. – ВЕВ, 1899 г., № 33, с. 914 – 936; № 34, с. 936 – 944; № 35, с. 974 – 986; № 36, с. 1026 – 1033.

[Kozak D. N.] Поселення неврів, слов'ян та германців на Стирі. – Київ: [б. в.], 2012. – 259, [1] с.: рис., табл.

(1)