Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Church in Volyn

Also look at:

Geographical object: Volyn diocese

Subject: Church

Bibliographical records (1 – 10 / 52)

List sorting: author, title, A – Z

[Baranovskyj S. G.] Минско-волынский архиепископ Виктор Садковский. – ВЕВ, 1878 г., № 3, с. 134 – 146.

[Budylovych A. S.] 900-летие Волынской епархии. – Славянское обозрение, 1899 г., т. 1, апрель, с. 511 – 524.

[Fijałek J. N.] Biskupstwa wołyńskie Polski i Litwy w swoich początkach w 14 – 15 ww. – Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU, 1911, t. 16, № 4, s. 9 – 21.

[Fotynskyj O. A.] К истории первых времён унии на Волыни. – ЧИОНЛ, 1906 г., т. 19, № 1, отд. 3, с. 33 – 49.

[Fotynskyj O. A.] Социнианское движение на Волыни в 16 – 17 вв. – ВЕВ, 1894 г., № 25, с. 709 – 717.

[Giżycki J. M. A.] Spis klasztorów unickich Bazylianów w województwie Wołyńskim. – Kraków: 1905. – 143, 26 s.

[Giżycki J. M. A.] Wspomnienie o trynitarzach na Wołyniu, Podolu i Ukraine. – Kraków: 1909. – 112 s.

(1)