Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Zalozhci

Also look at:

Geographical object: Ternopil region

Bibliographical records (1 – 5 / 5)

List sorting: author, title, A – Z

[Baronch S.] Założce. – Poznań: 1889. – 31 s.

[Czołowski A.] Dawne zamki i twerdze na Rusi Halickiej. – TK, 1892,

[Czołowski A.] Przesłość i zabytki województwa Tarnopolskiego. – Tarnopol: 1894.

[Fisher V.] Zamek w Założcach. – Ziemia, 1931, t. 16, № 3, s. 52 – 55.

[Stęczyński M. B.] Okolice Galicyi. – Lw.: 1847, №№ 2, 6 – 7; 1848, №№ 8 – 10.