Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Aleksandrovych Stanislav

(1931 –)

Abstract (in Ukrainian):

Список праць: «Europa Orientalis», Toruń, 1996, s. 11 – 23; Bajko A., Liedke M. – Białostocczyzna, 1997, № 1, s. 7 – 11.

Works (1 – 10 / 19)

List sorting: author, title, A – Z

[Aleksandrovych S.] Geneza i rozwój sieci miasteczek Białorusi i Litwy do połowy 17 w. – Acta Baltico-Slavica, 1970, t. 7, s.

[Aleksandrovych S.] Gospodarcze, prawne i etniczne osobliwości sieci miejskiej ziem wielkiego księstwa Litewskiego w 16 – 17 ww. – «Miasto i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy», Kraków, 1996, s. 61 – 86.

[Aleksandrovych S.] Józef Naroński współautor beauplanowskich map Ukrainy i Dniepru z połowy 17 w. – «Pax et bellum», Poznań, 1993, s. 17 – 27.

[Aleksandrovych S.] Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku. – Warszawa : Inst. historii nauki PAN : Oficyna wydawnicza Aspra-Jr, 2012. – 344 s. : m., ryc., fotokop.

[Aleksandrovych S.] Kartografia wojskowa Wielkiego Księstwa Litewskiego do połowy 17 w. – «Kartografia wojskowa krajów strefy bałtyckiej 16 – 20 ww.», Toruń, 1996, s. 11 – 22.

[Aleksandrovych S.] Plan oborinnego obozu wojsk polskich pod Zborowem z sierpnia 1649 r. – «Z dziejów Europy środkowo-wschodniej», Białystok, 1995, s. 205 – 216, 5 ryc.

[Aleksandrovych S.] Plan oboronnego obozu wojska koronnego w Zbarażu z 1649 roku. – «Litwa i jej sąsiedzi od 12 do 20 w.», Poznań, 1994, s. 147 – 170, 4 ryc.

[Aleksandrovych S.] Polska kartografia wojskowa do połowy 17 w. – «Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej», Warszawa, 1982, s. 7 – 32.

[Aleksandrovych S.] Powstanie i rozwój miast województwa podlaskiego: 15 – 1 p.17 st. – Acta Baltico-Slavica, 1964, t. 1, s.

(1)