Start page

Knowledge on Ukraine

What and where to read

?

Aleksandrovych Volodymyr Stepanovych

(1956 –)

Abstract (in Ukrainian):

Довідка у Вікіпедії:

Also look at:

Subject: Art historians

Works (1 – 10 / 154)

List sorting: author, title, A – Z

[Aleksandrovych V. S.] «Битва под Веной» М.Альтамонте в собрании Львовской картинной галереи. – «Источниковедение балканского средневековья», Калинин, 1988 г., с. 78 – 88.

[Aleksandrovych V. S.] «Готичний епізод» історії волинського малярства поч. 16 ст. – Сакральне мистецтво Волині (Луцьк), 2002 р., т. 9, с. 22 – 25.

[Aleksandrovych V. S.] Andreas Stech malarzem króla Jana_3 Sobieskiego. – Barok (Warszawa), 1997, № 2, s. 45 – 54.

[Aleksandrovych V. S.] Augustyn Pensel lwowski malarz pochodzenia polskiego z 16 w. – Przegląd wschodni, 1993, t. 2, № 1, s. 11 – 32.

[Aleksandrovych V. S.] Cenne źródła do dziejów przemyskiego środowiska malarzy cechowych 16 i 17 w. – Południowo-wschodni instytut naukowy w Przemyślu. Biuletin informacyjny, 1996, № 2, s. 182 – 185.

[Aleksandrovych V. S.] Kijevo kunigaiksčio Uladimiro Algirdaičio menine mecenatyste. – Acta Academiae artium Vilnensis, 1998, t. 14, p. 30 – 33.

[Aleksandrovych V. S.] Malarze południowo-wschodnich terenów prawosławnej diecezji Przemyskiej w 2 p.16 w. – «Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej», Łańcut, 1999, s. 55 – 68.

[Aleksandrovych V. S.] Malarze w związkach artystycznych Przemyśla i ziemi przemyskiej 15 – 16 w. – Przemyskie zapiski historyczne, 1999, t. 11, s. 105 – 121.

(1)